Tuesday, 27/07/2021 - 19:20|
CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐỌC ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP
Văn bản liên quan

Thực hiện chuyển đổi nguyện vọng công tác theo quy định tại Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/01/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 12/8/2020, Hội đồng xét chuyển công tác viên chức ngành GDĐT huyện Châu Thành đã tiếp nhận 06 trường hợp viên chức có đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng chuyển công tác so với đơn đề nghị ban đầu.

Hội đồng xét chuyển công tác viên chức ngành GDĐT huyện Châu Thành niêm yết danh sách viên chức đề nghị chuyển công tác về đơn vị trực thuộc UBND huyện Châu Thành (sau khi điều chỉnh theo đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng công tác của viên chức).

(Đính kèm danh sách)

Ngày ban hành:
13/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực