Tuesday, 27/07/2021 - 18:15|
CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐỌC ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP

Hội đồng nhận đơn của viên chức đề nghị xem xét lại kết quả đến 17h00 ngày 21/6/2021.

Ngày ban hành:
15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực