Tuesday, 27/07/2021 - 18:29|
CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐỌC ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP
Văn bản liên quan

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH Tên Chương trình: Kiên cố hóa trường trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018

Ngày ban hành:
14/11/2019
Ngày hiệu lực:
14/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc giao số người làm việc trong các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực